სრულდება შუშების მონტაჟი

A კორპუსში სრულდება შუშების მონტაჟი.