მიმდინარე პროექტი
ვაით ლაინ
ბინები 29 კვ. მ-დან
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
ნიუ ლაინი
ბინები 29,4 კვ.მ-დან
ბათუმი, პუშკინის ქ. 79-81 ჰ.აბაშიძის ქ. 58
იხილეთ პროექტი
დასრულებული პროექტი
ოლდ სთრით
ბინები 46 კვ.მ-დან
ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. #84/85
იხილეთ პროექტი
დასრულებული პროექტი
DS ჭავჭავაძე 2
ბინები 52 კვ.მ-დან
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
იხილეთ პროექტი

შეძენის პირობები

უცხო ქვეყნის  მოქალაქეებისათვის   უძრავი ქონების  შეძენის  წესები საქართველოში  საკმაოდ მარტივია,  საჭიროა მხოლოდ   თან იქონიოთ   პირადობის მოწმობა  ( საზღვარგარეთის პასპორტი).  უძრავი ქონების შესაძენად აუცილებელი დოკუმენტაციის გაფორმება  სახელმწოფო რეესტრში    ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში ხდება, დღის  დასასრულს საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნახვა შესაძლებელია საჯარო რეეტრის ვებ-გვერდზე , საიდანაც  საჭიროების შემთხვევაში, ასევე შეგიძლიათ მისი ჩამოტვირთვა.  რეესტრის ყველა ამონაწერს  გააჩნია  საკუთარი  უნიკალური შტრიხ-კოდი,   „სველი“  ბეჭდით დამოწმება არ არის აუცილებელი.  ინფორმაციის შემოწმება  შესაძლებელია  გვერდზე: www.reestri.gov.ge