სამომავლო პროექტი
ოლდ სთრით
ბინები 46 კვ.მ-დან
ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. #84/85
იხილეთ პროექტი
სამომავლო პროექტი
ვაით ლაინ
ბინები 29 კვ. მ-დან
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
DS ჭავჭავაძე 2
ბინები 52 კვ.მ-დან
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
DS ძველი ბათუმი
ბინები 52 კვ. მ-დან
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37
იხილეთ პროექტი
სამომავლო პროექტი
ვაით ლაინ
ბინები 29 კვ. მ-დან
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
იხილეთ პროექტი
ვაით ლაინი
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
პროექტის სტარტამდე დარჩენილია 2 კვირა
0%
მზადება მშენებლობისთვის
1 კვ.მ ფასი 1150 ლარიდან

ოლდ სთრით
ბათუმი , ვ. გორგასალის #84/85
დარჩა 15 თვე
1%
მზადება მშენებლობისთვის 
1 კვ.მ ფასი 1850 ლარიდან
DS ჭავჭავაძე 2
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
დარჩა 12 თვე
50%
მშენებლობის პროცესის აღწერა: 3  სადარბაზო -32 სართული მთლიანად დასრულებულია
1 კვ.მ ფასი 1180 ლარიდან
DS ძველი ბათუმი
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37
დარჩა 4 თვე
60%
ზუბალაშვილისა და ჭავაჭავაძის ქუჩების მხრიდან დასრულებულია. 
ლუკა ასათიანის მხარეს სამუშაო პროცესი გრძელდება
1 კვ.მ ფასი 1650 ლარიდან
DS ჭავჭავაძე
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
დასრულებულია
100%
მზადება DS Mall-ის გახსნისათვის
DS ვაჟა-ფშაველა
ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ. #16
დასრულებულია
100%
სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია