მიმდინარე პროექტი
ვაით ლაინ
ბინები 29 კვ. მ-დან
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
ნიუ ლაინი
ბინები 29,4 კვ.მ-დან
ბათუმი, პუშკინის ქ. 79-81 ჰ.აბაშიძის ქ. 58
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
ოლდ სთრით
ბინები 46 კვ.მ-დან
ბათუმი, ვ. გორგასალის ქ. #84/85
იხილეთ პროექტი
მიმდინარე პროექტი
DS ჭავჭავაძე 2
ბინები 52 კვ.მ-დან
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
იხილეთ პროექტი
ვაით ლაინი
ბათუმი, კობალაძის ქ. #18/20
დარჩა 25 თვე
23%
მზადება მშენებლობისთვის
1 კვ.მ ფასი 1550 ლარიდან

ოლდ სთრით
ბათუმი , ვ. გორგასალის #84/85
დარჩა 2 თვე
93%
1 კვ.მ ფასი 2300 ლარიდან
ნიუ ლაინი
ბათუმი, პუშკინის ქ. 79-81 ჰ.აბაშიძის ქ. 58
დარჩა 21 თვე
28%
მზადება მშენებლობისთვის
1 კვ.მ ფასი 1350 ლარიდან
DS ჭავჭავაძე 2
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
დარჩა 4 თვე
93%

1 კვ.მ ფასი 1600 ლარიდან
DS ძველი ბათუმი
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. #37
დასრულებულია
100%
1 კვ.მ ფასი 1650 ლარიდან
DS ჭავჭავაძე
ბათუმი,ტბელ-აბუსერიძე #5
დასრულებულია
100%
მზადება DS Mall-ის გახსნისათვის
DS ვაჟა-ფშაველა
ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ. #16
დასრულებულია
100%
სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოები დასრულებულია